Jaarcongres 2017 Singer Laren

Jaarcongres 2017 Singer Laren

Kiwanis Club Laren kan terugkijken op een mooi en goed verlopen congres in het nieuwe Singertheater op zaterdag 16 september.


De deelname was groot: 185 geregistreerde leden waarvan 125 stemgerechtigd. Ongeveer de helft van de landelijke clubs was vertegenwoordigd. Ook de zaterdagmiddag en -avond werden goed bezocht. Gasten waren er uit Italië, Duitsland, Zwitserland en uit ons sponsorland Polen.

Gouverneur Martien en het Congresteam hadden vooraf voor een goede PR gezorgd.

Het congresboekje gaf alle informatie die voor de zaterdag van belang was.


Aan het galavriendschapsdiner op vrijdagavond in de sfeervolle Goyer Golfclub namen ca. 90 leden en partners deel. Tijdens het vriendschapsdiner werden door Gvr Martien van der Meer de drie jaarlijkse awards uitgereikt: een clubaward voor KC Almelo, een award aan Bert Dannijs voor het poppenproject en de Gvr-award aan Peter Zeevenhooven en Jos van Erp voor de begeleiding van de lustrumprojecten.

Tevens werden de uittredende, de inkomende en de doorgaande LG's in het zonnetje gezet, met in het midden onze inkomende Gvr Det Verhoeven.


Na de inschrijving van de deelnemers op zaterdagmorgen begon om 10.30 uur de Ledenvergadering die door Martien kundig en vlot werd voorgezeten. Daar werden tevens de internationale gasten bevraagd, met name over de voortgang van KIEF naar KIE.

Aan het einde van de vergadering werd GvrE Det Verhoeven bevestigd als de nieuwe en tevens eerste vrouwelijke Gouverneur 2017-2018, waarna zij haar pakkende aanvaardingsspeech uitsprak.

Peter Pietersen van KC Laren hield, na bij acclamatie te zijn gekozen, zijn maidenspeech als nieuwe GvrE.

De fraaie en modern geouttieerde Singertheaterzaal was tijdens de LV goed gevuld met Kiwanis-leden.

Bij het gevarieerde partnerprogramma waren er zo'n 30 enthousiaste deelnemers voor een bezoek aan het Singermuseum, een shopping-event of een fietstocht.

De lunch werd genuttigd bij acht restaurants in de buurt van Singer. De meeste deelnemers zijn lopend naar het voor hen bedoelde restaurant gegaan.

De stichting ClassicExpress had hun grote, rijdende 'concertzaal' voor Singer opgesteld. O.a. de laureaten van het Princes Christina Fonds en musici van de ClassicExpress gaven demonstraties in de bus en voor de moedigen een eerste muziekles.


Het zaterdagmiddagprogramma, dat ook open stond voor buitenstaanders, werd gestart met een pakkende lezing van de oud-kinderombudsman en oprichter/voorzitter van KidsRights Marc Dullaert over de KidsRights-index en met name de plaats van Nederland. De film van winnaars van de Children's Peace Prize maakte grote indruk. Aan KidsRights is door Martien een cheque uitgereikt namens KC Laren van € 15.000 en € 10.000 namens Kiwanis Nederland.

Daarna volgde nog een prachtige, wat luchtigere voordracht van de bekende Prof. dr. Herman Pleij over het opvoeden van kinderen door de eeuwen heen. Daarbij viel regelmatig wat te lachten.

In de wandelgangen stond o.a. de prachtige stand van onze Kiwanispop met Bert Dannijs.


Na het buffet in hotel De Witte Bergen begon, eveneens open voor iedereen, het geweldig concert van de Big Band van het Metropole-orkest samen met vier prijswinnaars van het Princes Christina Fonds. De sfeer zat er direct goed in. Martien heeft tot slot van de avond nog een extra cheque namens KC Laren uitgereikt van € 5.000.

Al met al een geslaagd congres. Het idee om delen van het zaterdagprogramma open te stellen voor niet-Kiwanians is goed bevallen en draagt zeker bij aan onze naamsbekendheid. Grote dank gaat uit naar de congrescommissie: Bert Harenberg (vz), Jaap Peerenbom, Alex Schaap, Jaap Smuling, Toby Nieman, Leen van der Pols, Diederik von Meyenfeldt, Martien van der Meer én naar onze landelijke secretaris Ap Lammers. En voor het partnerprogramma naar Paula Pietersen, Liesbeth van der Made en Lineke van der Pols.
KC Laren wenst Gvr Det alle goeds toe in het komende bestuursjaar.


 

Deel deze post